Det er klart for Girl Tech Fest i Stavanger/Sandnes!

Stavanger Sandnes1

REKORDINTERESSE I ROGLAND FOR GIRL TECH FEST

Neste uke samles nesten 222 jenter i 5. og 6. klasse i Sandnes 16. November til Girl Tech Fest (GTF) på Vitensenteret. Arrangementet er landsdekkende og blir også arrangert i Haugesund (15. November av Bouvet med 200 jenter) og Flekkefjord (17. November av ODA Sør-Vest med 110 jenter).

Alle arrangementene er fullbooket!

GTF er et tiltak som skal øke jentenes interessere for teknologi og realfag. Forskning viser at denne interessen starter å synke fra 10-12-årsalderen. Derfor inviteres jenter hver høst til en annerledes skoledag med teknologiske workshops og masse gøy. På egne premisser får jentene prøve seg på teknologien, de får se, oppleve og lære hva teknologi kan brukes til og hvorfor.

Initiativtaker i Rogaland er Bouvet & ODA-nettverket Sør-Vest, som i samarbeid med Miles, Equinor, Sopra Steria, Webstep, Capgemini, Cegal, Atea, Sargruppen og Microsoft har satt sammen et spennende program vi håper vil inspirere jentene til å bli mer interessert i teknologi og IT.

Det vil være et stort behov for slik kompetanse i årene fremover, derfor er det viktig å vekke lokal interesse tidlig. Arrangøren og samarbeidspartnere stiller med kvinnelige rollemodeller som allerede jobber med teknologi som veiledere.

Noen av aktivitetene jentene skal kunne prøve seg på:

  • Koding med Minecraft
  • Programmering av juletrelys
  • Styring av en fabrikk og en robot
  • Designe en App

Jenter og gutter må drive teknologiutviklingen sammen. Mangfoldet må være til stede for å lage de beste utgavene av teknologi som skal passe til alle og brukes av alle. I dag ser vi at trenden på antall jenter innen teknologifagene øker i positiv retning, men det er fremdeles en viktig jobb å gjøre for å trekke jenter til de spennende teknologiutdannelsene og arbeidsplassene. Jenter må se mulighetene teknologien kan by på og ikke være redde for å prøve seg frem - «Det vi vil får vi til!». Det er dette vi ønsker at GTF i regionen kan hjelpe til med.

Det er viktig å vise hva Stavanger-regionen har å by på av teknologimuligheter og hvem er vel bedre til å gjøre dette enn teknologibedriftene selv. Dagen vil være inspirerende både for jentene, men målet er også å inspirere lærerne til å ta teknologiperspektiv inn i klasserommene. Lærere sammen med damer innen teknologibransjen er viktige rollemodeller som viser jentene at «det vi vil får vi til!»