Innelgg i ComputerWorld

Gtf test

Jenter søkes!

(Dette er samme artikkel som ble publisert på Computer World sine nettsider 18. juni. Originalartikkelen finnes her)

Siden 2015 har jenter i 3.-5. klasse blitt invitert til Girl Tech Fest, en festdag full av teknologi på deres premisser. Etter et roligere 2020 satser vi for fullt mot årets arrangementer over hele landet!

Girl Tech Fest er et tiltak for å øke jenters interesse for teknologi, etter initiativ fra ODA Nettverket, TENK – Tech Nettverket for kvinner, Ikt-Norge og Nasjonalt senter for realfagsrekruttering. Arrangementene består av workshops hvor jentene selv får teste ulik teknologi i praksis. Kvinner som jobber i teknologibransjen, stiller opp frivillig som veiledere og rollemodeller for jentene.

Det er vist at jentenes interesse for teknologi og realfag synker fra ung alder, noe guttenes ikke gjør på samme måte. Derfor vil vi gi jentene muligheten til å være med på dag full av teknologi på deres egne premisser. Flere av jentene som har deltatt har også pekt på at det er deilig å ha en dag med teknologi kun for jentene.

Mangfold gagner

Hilde G. Corneliussen (Vestlandsforskning) trekker frem i evalueringen av prosjektet "Jenter og Teknologi" at, jo, det er behov for tiltak rettet mot jenter for å få flere til å velge teknologifag. Både NHOs kompetansebarometer og undersøkelser Ikt-Norge har gjort viser at teknologi og it-kompetanse er høyt etterspurt og vil være det i lang tid fremover.

Selv om andelen jenter som søker seg til it-, teknologi- og ingeniørstudier har økt de siste årene, er andelen fortsatt kun rundt 30 prosent. Vi vet at mangfold gir bedre resultater og arbeidsmiljø, og ikke minst at løsningene som utformes er tilpasset en større del av samfunnets borgere. Derfor ønsker vi å bidra med å så interesse for teknologi hos jentene så tidlig som mulig for at de skal få lyst til å lære mer!

Jenter vil forbedre verden

Microsoft har gjort undersøkelser som viser at jenter i stor grad ønsker å ha en jobb som er meningsfull og kreativ, og at de ikke ser muligheten for dette innenfor real-fagene. På Girl Tech Fest velger vi derfor ut workshops som blant annet viser hvordan it, programmering og teknologi kan være både kreativt og bidra til en bedre verden. Det ble også vist at det kan være vanskelig for jenter å se seg selv i jobber innen teknologi, men at å se rollemodeller og konkrete eksempler kan endre dette. Derfor vil vi tidlig vise jentene at "Jo, teknologi er gøy og kan være noe for deg!".

For selv om vi har kommet et godt stykke på vei med holdningsendringer rundt kjønnsstereotypiske utdanninger og yrker, er det fremdeles slik at teknologi og programmering oftere assosieres med hacking, gaming og det å sitte for seg selv å jobbe, enn det å jobbe kreativt, forbedre samfunnet og å samarbeide. Dette er holdninger vi vil være med på å snu, nettopp fordi begrepene inneholder så mye mer enn man først kanskje tenker seg.

Oppfølgende tiltak

Som rapporten fra Vestlandsforskning peker på er det vanskelig å si om enkeltarrangementer påvirker jentenes valg på lang sikt. Derimot pekes det på at det å ha flere rekrutteringstiltak som følger jentene fra de er små, vil kunne være med på å synliggjøre teknologien som en yrkesretning.

Det finnes mange slike tiltak som er rettet mot jenter i ulike aldersgrupper. For å nevne noen retter Girl Tech fest seg mot barnetrinnet, Jenter og teknologi i stor grad mot ungdomstrinnet, Girls Day in Tech mot videregående og Tenk Tech Camp mot 13-18 åringer. Alt dette er gratise tiltak for å få jenter til å se mulighetene innenfor teknologi.

Teknologibudskap

Selve teknologibudskapet er en viktig del av Girl Tech Fest, men like viktig er det å skape gnister i jentenes øyne gjennom fascinasjon, mestring og samhold på arenaer de kanskje ikke hadde forventet.

Det er viktig for oss at det finnes tilbud som Girl Tech Fest til jenter rundt om i hele landet. Vi er derfor stadig på jakt etter nye mulige arrangører og bidragsytere. Er du en bedrift eller teknologiinteressert kvinne som kunne tenke deg å bidra? Sjekk ut https://www.girltechfest.no/ og ta kontakt med meg på martine.ostlie@realfagsrekruttering.no!

Martine Østlie, prosjektleder hos Nasjonalt senter for realfagsrekruttering