En fest for jentene!

GTF 23 lav4

««De får teste selv og se hva teknologien kan brukes til»»

- Guro Rørvik, leder for NSR

Girl Tech Fest har blitt arrangert årlig siden 2015, og er i dag et samarbeid mellom Nasjonalt senter for realfagsrekruttering, IKT Norge, TENK og ODA Nettverket. NSR har rolle som nasjonal koordinator. Prosjektet har som mål å øke interessen for teknologi blant jenter i 3.-5. klasse. I denne alderen ser man at jentenes interesse for realfag og teknologi synker, men vi vet at når de får prøve og teste selv, så kan dette være med på å motvirke dette.

«Girl Tech Fest er et av flere tiltak vi har for å rekruttere flere jenter til realfag og teknologi. Vi ser viktigheten av å starte tidlig, for så å følge opp med andre aktiviteter,» sier Guro.

Jentene inviteres til en dag full av teknologiske aktiviteter og moro. Jentene blir veiledet og får arbeide i grupper, utfordre kreativiteten og prøve forskjellig teknologi gjennom praktiske oppgaver i ulike workshoper der mestring og glede står sentralt. Veilederne på arrangementene er kvinner fra hele landet som brenner for teknologi, og som ønsker å bidra til at flere jenter får øynene opp for teknologi, teknologiske utdanninger og yrker.

Det er i hovedsak bibliotek som arrangerer og planlegger egne arrangement, mens initiativtakerne bidrar med økonomisk støtte, rådgivning, veiledning og koordinering.

«Girl Tech Fest er et høydepunkt hver høst. Det er helt fantastisk å se så mange engasjerte og lærevillige jenter. Vi håper enda flere ser nytten av dette og vil være med på å arrangere fest sammen med oss,» avslutter Guro.