Jenter og gutter må drive teknologiutviklingen sammen!

Bli med på Girl Tech fest!

GTF er et tiltak for å øke jenters interesse for teknologi og realfag. Jentene skal få ta på, og prøve teknologien, og selv oppleve hva den kan brukes til. Jentenes interesse for teknologi og realfag er god frem til 10-12 årsalderen, men deretter synker den signifikant (kilde: Microsoft, Why Europe's girls aren't studying STEM). Derfor gir vi jentene muligheten til å få en dag med bare jenter, med kvinnelige veiledere fra teknologiyrker, på deres egne premisser.

Vi vet at det å få prøve teknologi, med praktiske oppgaver og lek er med på å øke jentenes interesse. De må forstå hvordan teknologien fungerer og hva den kan brukes til. Videre er gode rollemodeller viktige - de er med på å skape interesse for - og gode holdninger til fagene. På Girl Tech Fest får jentene prøve selv, være kreative og nyskapende - de får møte rollemodeller og skaper relasjoner med kvinner de kan relatere seg til.

GTF er et initiativ fra ODA Nettverket, TENK – Tech Nettverket for kvinner, IKT Norge og Nasjonalt senter for realfagsrekruttering.

Prosentandel jenter som har valgt

17

Teknologi i praksis (u.skole)

16

Programmering (u.skole)

24

IT1/IT2 (Vgs,)

27

Ingeniør-, teknologi- og IT-studier

Flere jenter til teknologiyrkene

Selv om jentene har like gode karakterer i matte og realfag som guttene, har de likevel dårligere selvtillit i fagene, og velger dem i lavere grad enn guttene. Andelen jenter som velger teknologifag som valgfag i ungdomsskolen ("programmering" og "teknologi i praksis") er under 20% (SSB, 2020). Og når elevene skal velge fag på videregående skole er det mange flere jenter enn gutter som velger bort realfaglig matte, etter t-matte i første klasse. Vi vil derfor øke jentenes interesse, og tro på seg selv - for å gå videre med fagene og være med på å skape og drive teknologiutviklingen - sammen med gutta.

Om arrangørene bak GTF

TENK - TechNettverket for kvinner
TENK har til hensikt å oppmuntre kvinner til å ta utdanning og jobb innen teknologi og entreprenørskap i Norge, samt skape nye relasjoner og partnerskap. Vi holder hverandre oppdatert på nye teknologitrender, inviterer til relevante events og deler kunnskap.

Oda-Nettverk
ODA-nettverket er Nordens ledende møteplass med 5500 medlemmer for kvinner som jobber i teknologibransjen. Nettverket består av ildsjeler som tilrettelegger for nettverksbygging, sparring, inspirasjon og faglig påfyll med det overordnede mål å øke andelen kvinner som jobber med teknologi. Nettverket drives på frivillig basis og med støtte fra våre samarbeidspartnere.

IKT-Norge
IKT-Norge er IT-næringens egen interesseorganisasjon. Organisasjonen representerer store IT-leverandørbedrifter og små gründer-selskaper i kontakt med myndigheter og fagekspertise. IKT-Norge er engasjert i bla. digitalisering av offentlig sektor, utdanningsteknologi, finansteknologi, helseteknologi, internett og telekom.

Nasjonalt senter for realfagsrekruttering

Nasjonalt senter for realfagsrekruttering (NSR) skal bidra til økt rekruttering til realfag- og teknologiutdanningene i Norge for å sikre et konkurransedyktig, bærekraftig og likestilt samfunn. NSR har et nasjonalt mandat og får bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet. Rekruttering av jenter til realfag og teknologi har spesielt fokus ved senteret.

Girl Tech Fest styre:
IKT-Norge, Line Gaare Paulsen
ODA Nettverket, Ida Dahl (Neddy)
Nasjonalt senter for realfagsrekruttering, Marit Wangen
TENK, Isabelle Ringnes

Tips en lærer om Girl Tech Fest!

Vet du om en lærer eller skole som burde tatt med elevene sine på Girl Tech Fest? Vi har laget en mal til en e-post du kan sende til vedkommende. Last den ned, tilpass og send den til de du tror kunne være interesserte.