Girl Tech (...)

Vi inviterer til Girl Tech (...)

Etter mange år og gode erfaringer med Girl Tech Fest ønsker vi å videreutvikle konseptet til å nå målgruppen i ungdomsskolen. Prosjektet Girl Tech (...) gjør vi i samarbeid med bydel Grorud, og vi inviterer jentene i 9.klasse på tre skoler til å være med - Apalløkka skole, Bjøråsen skole og Groruddalen skole.
Prosjektet er fulltegnet og påmeldingen er stengt.

Vi vil ha jentene med

Målet med prosjektet er å vekke jentenes interesse for teknologi - og vise dem hvorfor det er så viktig at jenter er med på å utvikle teknologi, ikke bare bruke den.

Teknologi har sitt eget språk, kode. Når jentene lærer koding åpnes en verden av muligheter - jentene skal få mulighet til å forvandle sine idéer til virkelighet gjennom teknologi. Men jentene skal ikke bare lære å kode - prosjektet har en helhetlig tilnærming og vi har fokus på å utvikle jentenes selvtillit, øke motivasjon og gi dem tro på at de kan være med på å forme fremtiden. Jentene skal selv få være med å bestemme hvordan prosjektet utformes.

Bydel Grorud er samarbeidspartner for prosjektet og sikrer trygge rammer og kjente voksne rundt elevene.

Girl Tech Week, samlinger og egen mentor

En viktig oppgave i dette prosjektet er at jentene skal få lære og utvikle sin egen app. De får selv velge hvilken app - og hva den skal løse, med utgangspunkt i problemstillinger som er relevante for dem. Girl Tech (...) stiller med en gruppe av utviklere som skal hjelpe jentene gjennom hele prosessen - fra idé og design, til koding, testing og lansering.

Prosjektet startet i november 2023 med første månedlige samling. Her møtes voksne og ungdommer som deltar i prosjektet - utviklere, voksne fra bydel og Girl Tech og jentene selv. Vi skal møtes hver måned frem til juni 2024. Videre får jentene sin egen mentor som de kan snakke med og få hjelp av slik de ønsker.

Girl Tech Week skjer i vinterferieuken og det er her hoveddelen av arbeidet knyttet til app'en vil skje.

Prosjektet varer fra november 2023 til juni 2024.

Tidslinje ny
Samarbeidspartnere GT vs2
Tech