Søk om støtte

Søk om støtte

Alle biblioteker som arrangerer Girl Tech Fest kan søke om inntil 10.000 kr i økonomisk støtte til gjennomføring av arrangementet. Pengene brukes gjerne til t-skjorter, utstyr, lunsj osv.

Antall GTF-arrangementer har økt betraktelig de siste årene (hurra☺), og for å kunne bistå alle med økonomisk støtte har vi nå utviklet en ny sponsormodell med nasjonale sponsorer.

Dette, sammen med et ønske om å sikre et enhetlig konsept for jentene som deltar og trygghet i prosessen for dere som arrangerer, gjør at vi nå har utviklet noen retningslinjer for arrangørene av Girl Tech Fest. Disse er ment som en hjelp til å sikre kvalitet i alle ledd, både for jentene som deltar og for dere som arrangører.

Retningslinjene kan dere lese her >

Slik søker du:

Send søknad, som word eller PDF, til marit.wangen@realfagsrekruttering.no
Søknaden skal inneholde:
- navn på biblioteket som søker
- navn på kontaktperson for arrangementet og epostadresse
- dato for arrangementet
- antall jenter som inviteres
- skissert plan for dagen
- budsjett som viser hva pengene skal brukes til
- totalsum dere søker om

Støtte går til de 40 første arrangørene som søker, søknadsfrist er 1.oktober 2023, og faktura må sendes senest 1.desember 2023.