Retningslinjer for bruk av merkevaren

Retningslinjer

For å sikre et tydelig konsept basert på Girl Tech Norges verdigrunnlag og et mest mulig enhetlig tilbud til jentene, har vi satt opp noen retningslinjer til dere som arrangører. Disse er ment som en hjelp til å sikre kvalitet i alle ledd, både for jentene som deltar, for dere som arrangører og for oss i Girl Tech Norge som bistår dere med arrangementene.

Når dere bekrefter at dere skal arrangere Girl Tech Fest, bekrefter dere også at dere har lest og er innforstått med retningslinjene.

Arrangører

Deltakere

Søk om støtte

Lokaler

Dato

Merking

Girl Tech Fest profilering

Foto og tillatelser

Informasjon til foreldre

Workshops

Rollemodeller

Sosiale medier

  • Dersom du vil publisere bilder av jentene må du være sikker på at du har samtykke fra foreldre.

Rapportering fra arrangementene

  • I etterkant av arrangementet trenger vi en enkelt rapport. Den skal inneholde:
    • Antall deltakere

    • Samarbeidspartnere

    • Enkelt regnskap (dersom dere fikk tildelt støtte)


Vi håper dette er til hjelp og støtte prosessen med å lage Girl Tech Fest for jentene. Arbeidet dere gjør er utvilsomt verdifullt for samfunnet.

Lykke til med gjennomføringen!

20221116 DEG1233